Czemu warto konstruować stosowne teksty?

Formułowanie wypowiedzi pisemnych wcale nie jest takie łatwe jak mogłoby się wydawać. Co prawda pisać może każdy, to niekoniecznie musi to być tożsame z jakością takiego tworu. Po co właściwie warto pisać dobrej jakości teksty? Gdyż taki wytwór naszej wyobraźni może stać się źródłem korzyści tak w sensie finansowym jak i w aspekcie autotelicznym. Jak jednakże ułożyć dobry merytorycznie tekst? Przede wszystkim niezbędna jest ogólna idea. Autor nie musi jej nawet zaznaczać w ostatecznej wersji pracy. Istotne, aby sformułował ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko zawartość merytoryczna. Równie istotna jest jego struktura. Konieczny jest logiczny podział na harmonijne działy. Równowaga następujących po sobie części to podstawa. Wprowadzający fragment nie może być rozwlekły, podobnie podsumowanie. Zaleca się by stosować różnego rodzaju ilustracje, a przy tym operować językiem obrazowym. Nie należy zapominać o niesłusznie lekceważonej roli poczucia humoru. Odpowiednio skomponowany tekst pozwoli zebrać duże grono oddanych czytelników. Staranna praca da efekty również w wymiarze finansowym. Im więcej czytelników, tym żywsze zainteresowanie ewentualnych zleceniodawców.